Promocje
Igła do ledcoru Radical
Igła do ledcoru Radical

7,50 zł

Cena regularna: 9,50 zł

szt.
Fin-Nor MEGA Lite 6000 SPIN KOŁOWROTEK
Fin-Nor MEGA Lite 6000 SPIN KOŁOWROTEK

180,00 zł

Cena regularna: 260,00 zł

szt.
Plecionka Berkley X9™ Braid Low Vis Green 0.17mm  150 m NOWOŚĆ 2019
Plecionka Berkley X9™ Braid Low Vis Green 0.17mm 150 m NOWOŚĆ 2019

75,00 zł

Cena regularna: 95,00 zł

szt.
Guma Manns  7g 10cm Q-Paddler 10 salt & pepper uv-ta
Guma Manns 7g 10cm Q-Paddler 10 salt & pepper uv-ta

2,00 zł

Cena regularna: 3,90 zł

szt.
Przynęta SUMOWA 160G BATTLE TEASER GLOW IN THE DARK
Przynęta SUMOWA 160G BATTLE TEASER GLOW IN THE DARK

49,99 zł

Cena regularna: 70,00 zł

szt.
Berkley Whiplash GREEN 0,08 mm / 110 m
Berkley Whiplash GREEN 0,08 mm / 110 m

55,00 zł

Cena regularna: 80,00 zł

szt.
BLACK CAT CAT CLOGS 40
BLACK CAT CAT CLOGS 40

50,00 zł

Cena regularna: 75,00 zł

szt.
Fin-Nor MEGA Lite 4000 SPIN KOŁOWROTEK
Fin-Nor MEGA Lite 4000 SPIN KOŁOWROTEK

155,00 zł

Cena regularna: 225,00 zł

szt.
Sick Vibe Wagasaki 12 cm PRZYNĘTA BERKLEY
Sick Vibe Wagasaki 12 cm PRZYNĘTA BERKLEY

4,50 zł

Cena regularna: 6,50 zł

szt.
Pojemnik na wodę JRC Foldable Water Bucket
Pojemnik na wodę JRC Foldable Water Bucket

45,00 zł

Cena regularna: 70,00 zł

szt.
Guma Westin CreCraw Creaturebait 8,5 cm/7 gr. Black/Chartreuse op/5szt.
Guma Westin CreCraw Creaturebait 8,5 cm/7 gr. Black/Chartreuse op/5szt.

16,50 zł

Cena regularna: 26,99 zł

szt.
Fluorocarbon Berkley Trilene  0,35mm 50m
Fluorocarbon Berkley Trilene 0,35mm 50m

22,00 zł

Cena regularna: 36,00 zł

szt.
Produkt dnia
Atraktor Anyż 250 g
Atraktor Anyż 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Big Fish 250 g
Atraktor Big Fish 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Feeder 250 g
Atraktor Feeder 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Halibut 250 g
Atraktor Halibut 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Karp Lin Karaś 250 g
Atraktor Karp Lin Karaś 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Karp Sekret 250 g
Atraktor Karp Sekret 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Karp Specjal 250 g
Atraktor Karp Specjal 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Krew Suszona 250 g
Atraktor Krew Suszona 250 g

8,00 zł

szt.
Atraktor Leszcz Belge 250 g
Atraktor Leszcz Belge 250 g

8,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego 

www.rob-tar.pl

 

1.    DEFINICJE

2.    POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.     DOSTAWA

6.     PŁATNOŚĆ

7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.    DANE OSOBOWE

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  DEFINICJE

1.1.    HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania

dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.    KLIENT  - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych  przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca
ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych;  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza

zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.    KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

zm.).

1.4.    KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.    KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o

Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.    PRODUKT  -  rzecz  ruchoma  dostępna  w  Sklepie  internetowym  będąca  przedmiotem  Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.    REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana

z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem  

www.rob-tar.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA -  Krzysztof i Małgorzata Sowa prowadzący spółkę cywilną pod nazwą Firma Rob-Tar Sprzedaż   Artykułów Wędkarskich s.c. Krzysztof i Małgorzata Sowa adres (Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów wpisany do    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 873-17-95-314 REGON: 850465548 adres poczty elektronicznej         sklep.robtar@o2.pl, numer telefonu (+48) 14 692 60 04 (opłata jak za połączenie standardowe- wg.cennika         właściwego operatora.

 

1.11.  STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.  USŁUGA  ELEKTRONICZNA  -  usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  przez  Usługodawcę  za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA -Krzysztof i Małgorzata Sowa prowadzący spółkę cywilną pod nazwą Firma Rob-Tar Sprzedaż        Artykułów Wędkarskich s.c. Krzysztof i Małgorzata Sowa adres (Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów wpisany do          Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra         właściwego do spraw gospodarki, NIP: 873-17-95-314 REGON: 850465548 adres poczty elektronicznej      sklep.robtar@o2.pl, numer telefonu (+48) 14 692 60 04 (opłata jak za połączenie standardowe- wg.cennika właściwego operatora. 

1.15.  ZAMÓWIENIE   -  oświadczenie  woli  Klienta  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.16. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta  będącego  jednocześnie  Konsumentem  przysługujących  mu  na  mocy  bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.17. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

1.18. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

1.19. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Firma Rob-Tar Sprzedaż Artykułów Wędkarskich s.c.

Krzysztof i Małgorzata Sowa

ul. Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

873-17-95-314

850465548

sklep.robtar@o2.pl        

www.rob-tar.pl         

 (+48) 14 692 60 04

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) 

1.20.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

1.20.1.   Konto Klienta w Sklepie internetowym;

1.20.2.   Interaktywny   formularz   umożliwiający   Klientom   złożenie   Zamówienia   w   Sklepie  internetowym.

1.20.3. Newsletter

1.21.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
         posługuje się Usługodawca:

1.21.1.   Komputer z dostępem do Internetu;

1.21.2.   Dostęp do poczty elektronicznej.

1.21.3.   Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

1.21.4.   Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
         JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
         cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

1.22.  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.23.  Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.24.  Klient  obowiązany  jest  do  korzystania  ze  Sklepu  internetowego  w  sposób  zgodny  z  prawem  i
         dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
         osób trzecich.

1.25.  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  przekazu  komunikatów  Usługodawca  podejmuje  środki
         techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
         elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.26.  W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
         na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.27.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

1.28.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1.28.1.   Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
         Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

1.28.1.1.      Do  dokonania  Rejestracji  niezbędne  jest  podanie  w  formularzu  rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta: Adres e-mail oraz Hasło

1.28.2.   Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
         formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
         momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

1.29.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
         internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

1.30.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
         umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
         ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

1.31.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1.31.1.   Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
         nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu
         wypowiedzenia.

1.31.2.   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na
         czas  nieoznaczony  w  wypadku,  gdy  Klient  obiektywnie  rażąco  lub  uporczywie  narusza
         Regulamin,  w  szczególności  gdy  dostarcza  treści  o  charakterze  bezprawnym.  Naruszenie
         regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po
         bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z
         wyznaczeniem  stosownego  terminu.  Rozwiązanie  umowy  następuje  w  takim  wypadku  z
         zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

1.31.3.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
         przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
         trwania umowy.

1.31.4.   Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie
         Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.32.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
         Sklepu  internetowego,  w  szczególności  ich  opisy,  parametry  techniczne  i  użytkowe  oraz  ceny,
         stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.33.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
         zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
         kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
         dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce  pod adresem: „Koszty Dostawy”
 Koszty Dostawy

1.34.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez
         Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
         które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
         Zamówienia.

1.35.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na
         stronę  internetową  Sklepu  internetowego,  dokonać  wyboru  Produktu  i  złożyć  w  oparciu  o
         wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

1.35.1.   W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
         Zamówienia: Imię i Nazwisko, adres do wysyłki, Sposób Zapłaty, Sposób Dostawy, Produkt i jego     Ilość, Dodatkowe Uwagi

1.36.  Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
         formularzu pola: „Złóż Zamówienie”

1.37.  Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie (1)  potwierdza  jego  otrzymanie,                                                                                                 

Co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

- w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

1.38.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza  - do momentu złożenia
         Zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
         należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
         Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

1.39.  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
         terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa Sprzedaży

1.40.  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

1.40.1.   transportem własnym; lub

1.40.2.   za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

1.41.  Dostawa   Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej

1.42. Koszty  dostawy  zostaną  wyraźnie  wskazane  podczas  procesu  składania  Zamówienia  oraz  są
         dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty Dostawy pod adresem:

Koszty Dostawy

6. PŁATNOŚĆ 

1.43.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.43.1.   Za pobraniem;

1.43.2.   Przelewem bankowym  (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie
         Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). Zamówienia z żywym towarem realizujemy tylko i wyłącznie w sposób przedpłaty za zamówienia . Preferowana Forma odbioru - odbiór osobisty . Wysyłkowo żywy towar wysyłamy na odpowiedzialność klienta jeżeli wybiera sposób dostawy Kurier akceptuje warunki .  

1.44.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
         zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
         zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

1.45.  W   wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
         dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.46. Klient  będący  jednocześnie  Konsumentem,  który  zawarł  Umowę  sprzedaży  lub  umowę  o
         świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
         oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
         oświadczenia  przed  jego  upływem.  Powyższe  uprawnienie  może  zostać  zrealizowane  przez
         Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Starodąbrowska 24/1                               33-100 Tanów

1.47.  Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o
         świadczenie  Usługi  elektronicznej,  liczy  się  od  dnia  wydania  Produktu  w  przypadku  Umowy
         sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

1.48.  W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
         jest  uważana  za  niezawartą,  a  Klient  jest  zwolniony  z  wszelkich  zobowiązań.  To,  co  Strony
         świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
         zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
         Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
         dokonania przedpłaty.

1.49.  Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
         wskazany przez Konsumenta sposób.

1.50.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa

powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter  nie  mogą  zostać  zwrócone  lub  których  przedmiot  ulega  szybkiemu  zepsuciu; (6)

dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych. (8) Zamówienia z żywym towarem nie podlegają reklamacji oraz zwrotu należności . (9) Zamówienia nie odebrane przez klienta lub nie doręczone - rezygnacja klienta z przesyłki nie podlegają zwrotowi 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.51.  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.51.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
         celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu
         z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
         szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
         Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.51.2.   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
         adres Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
sklep.robtar@o2.pl

1.51.3.   Sprzedawca   ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
         Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
         w inny podany przez Klienta sposób.

1.51.4.   Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
         tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
         Gwarancja  na  sprzedany  Produkt  nie  wyłącza,  nie  ogranicza,  ani  nie  zawiesza  uprawnień
         Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
         zakresie  określonym  ustawą  z  dnia  27  lipca  2002r.  o  szczególnych  warunkach  sprzedaży
         konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze   zm.).

1.52.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
         działaniem Sklepu internetowego

1.52.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
         związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres   ul. Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.robtar@o2.pl

1.52.2.   Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
         przedmiotu  reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości  oraz
         danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.52.3.   Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  przez  Usługodawcę  niezwłocznie,  nie  później  niż  w
         terminie 14 dni.

1.52.4.   Odpowiedź  Usługodawcy  w  sprawie  reklamacji  jest  wysyłana  na  adres  e-mail  Klienta
         podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. DANE OSOBOWE

1.53.  Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
         jest: Krzysztof i Małgorzata Sowa prowadzący spółkę cywilną pod nazwą Firma Rob-Tar Sprzedaż   Artykułów Wędkarskich s.c. Krzysztof i Małgorzata Sowa adres (Starodąbrowska 24/1 33-100 Tarnów     wpisany do      Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej      przez ministra   właściwego do spraw gospodarki, NIP: 873-17-95-314 REGON: 850465548 adres poczty    elektronicznej          sklep.robtar@o2.pl, numer telefonu (+48) 14 692 60 04 (opłata jak za połączenie      standardowe- wg.cennika         właściwego operatora.

1.54.  Dane  osobowe  Klienta  zbierane  przez  Administratora  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego
         zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
         elektronicznej.

1.55.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

1.56.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
         Regulaminie  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  sprzedaży  lub  umowy  o
         świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.  Dane niezbędne do
         zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
         każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10.       POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.57.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

1.58.  W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie   przepisy
         obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
         świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
         Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
         przez produkt niebezpieczny z dnia  2 marca  2000 r.  (Dz.U. Nr  22, poz.  271 ze zm.); Ustawy o
         szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
         lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.58.1.   Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
         przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
         w braku wyboru, tj. prawa  państwa, w którym  konsument ma miejsce zwykłego  pobytu, a
         przedsiębiorca (1)  wykonuje  swoją  działalność  gospodarczą  lub  zawodową  w  państwie  w

którym konsument ma miejsce zwykłego  pobytu; lub  (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

1.59. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
         zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: Zmiana Ustaw, Kodeksów, zmiany          systemu pracy Sklepu.

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.  384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział
umowy o charakterze ciągłym w terminie  14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób

naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone
lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach
dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek

nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

1.60. Klienci  mogą  uzyskać  dostęp  do  Regulaminu  w  każdym  czasie  za  pośrednictwem  odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: Regulamin
oraz  jest  dostarczany  nieodpłatnie  Klientowi (drogą  elektroniczną)  na  każde  jego  żądanie.

1.61. Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  sprzedaży  i

umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez  (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek Dowodu Zakupu (Paragon lub Faktura VAT)

1.62. Spory  powstałe  pomiędzy  Usługodawcą,  Sprzedawcą  a  Klientem,  który  jest  jednocześnie

Konsumentem  zostają  poddane  właściwym  sądom  powszechnym.  Spory  powstałe  pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl